Regulamin Strefy Relaksu

1. Strefa Relaksu , z której korzystać mogą wyłącznie goście Lawendowego Domku
2. Osoby inne niż wymienione w pkt.1 niniejszego regulaminu korzystają z Sauny na własne
ryzyko jako osoby nieuprawnione.
3. Strefa relaksu jest czynna codziennie w godz. 8.00 – 19.00
4. Gospodarz może zamknąć Saunę z uwagi na problemy techniczne dotyczące Sauny.
5. W Strefie Relaksu obowiązek zmiennego obuwia.
6. Ręczniki udostępniane do sauny służą tylko i wyłącznie do korzystania w saunie
7. Dzieci w wieku do lat 16 r. nie mogą korzystać z Sauny. Dzieci powyżej 16 roku życia mogą
korzystać z Sauny wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
8. Z Sauny nie mogą korzystać Goście:
a) cierpiący na jakiekolwiek dolegliwości/choroby kardiologiczne, neurologiczne, gastryczne,
psychiczne, urologiczne, ginekologiczne, dermatologiczne,
b) cierpiący na choroby układu krążenia lub/i choroby układu oddechowego,
c) którzy mają owrzodzenia skóry, otwarte rany, łuszczącą się skórę,
d) chorych na nowotwory, gruźlicę, choroby nerek, choroby wątroby, choroby krwi,
e) mający skłonność do krwawień,
f) mający gorączkę lub stan podgorączkowy,
g) kobiety w ciąży,
h) u których występuje jakakolwiek infekcja wirusowa lub bakteryjna, która może być zaraźliwa
dla innych drogą kropelkową lub poprzez płyny/wydzieliny ustrojowe,
i) którym lekarz zabronił korzystania z Sauny, ciepłych kąpieli lub przebywania w wysokich
temperaturach.
9. Gospodarz nie ma obowiązku sprawdzania stanu zdrowia Gościa korzystającego z Sauny, a
w szczególności Gospodarz nie ma obowiązku sprawdzać czy Gościa nie dotyczą wyłączenia
określone w pkt.7 lub/i pkt.11 niniejszego regulaminu.
10. Jednocześnie w Saunie może przebywać maksymalnie 5 osób.
11. Gość może przebywać w Saunie maksymalnie 30 minut w ciągu jednej doby, a jednorazowy
pobyt w Saunie nie może przekraczać 15 minut.
12. Osobom korzystającym z Sauny zabrania się :
a) wchodzenia do Sauny w jakimkolwiek obuwiu,
b) w Saunie siedzimy na ręcznikach, zabrania się siedzenia na samych deskach
c) korzystania z Sauny wcześniej niż co najmniej 1 godzinę po posiłku,
d) korzystania z Sauny na czczo,
e) korzystania z Sauny wcześniej niż co najmniej 1 godziny po wysiłku fizycznym,
f) niszczenia Sauny i Jacuzzi, zaśmiecania i brudzenia oraz całej strefy spa
g) wchodzenia do Sauny oraz Jacuzzi wbrew zakazowi obsługi gospodarzy lub w czasie wyłączenia Sauny z korzystania przez Gości,
h) korzystania z Sauny w godzinach innych niż pomiędzy 8:00 a 19:00,
i) wprowadzania zwierząt
j) palenia papierosów
k) wnoszenia i/lub spożywania alkoholu/napojów alkoholowych w strefie relaksu,
l) jedzenia i/lub picia w całym obiekcie strefy relaksu,
ł) wnoszenia do Sauny i jacuzzi szkła, naczyń szklanych, ostrych przedmiotów i wszelkich innych
przedmiotów,
m) zachowywania się w sposób nieobyczajny lub/i w sposób sprzeczny z zasadami
współżycia społecznego lub/i w sposób utrudniający korzystanie ze strefy relaksu przez innych
Gości,
n) korzystania ze Strefy Relaksu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
13. Zabrania się korzystania ze Strefy Relaksu przez osoby nietrzeźwe lub osoby pod wpływem alkoholu.
14. Przed korzystaniem z Sauny i Jacuzzi należy:
a) dokładnie zmyć makijaż,
b) zdjąć wszelką biżuterię, zegarki i okulary,
c) zdjąć wszelkie ubranie w tym kąpielówki lub/i kostiumy kąpielowe,
d) skorzystać z prysznica, który znajduje się na parterze i dokładnie umyć ciało, a następnie
dokładnie wytrzeć ciało suchym ręcznikiem,
e) ogrzać ręce i stopy,
f) wziąć z sobą czysty ręcznik z bawełny lub specjalne bawełniane prześcieradło przykryć nimi
części intymne, a następnie rozłożyć je na siedzisku/ławie w Saunie.
15. Korzystając z Sauny należy pamiętać o następujących zasadach:
a) temperatura w Saunie nie może przekraczać 100 stopni Celsjusza,
b) należy rozpocząć korzystanie z Sauny siedząc na najniższym poziomie, a następnie
stopniowo można siadać na wyższych poziomach,
c) w razie zaobserwowania gorszego samopoczucia, uczucia słabości, trudności z
oddychaniem lub innych niepokojących objawów ze strony organizmu należy
natychmiast opuścić Saunę
d) po zakończeniu korzystania z Sauny należy stopniowo schładzać ciało na chłodnym
powietrzu (pod warunkiem, że temperatura powietrza nie jest niższa niż …… stopni
Celsjusza) lub w budynku i nie wolno od razu wchodzić do zimnej wody lub korzystać z
zimnego prysznica,
e) schładzanie ciała po wyjściu z Sauny rozpoczynamy od nóg w kierunku głowy,
f) po wyjściu z Sauny najpierw należy skorzystać prysznica z ciepła wodą a następnie z zimnej wody
g) niedostosowanie się do zasad opisanych w niniejszym punkcie pod literami a) – e)
powyżej może spowodować ból głowy, złe samopoczucie, a nawet chwilową utratę
przytomności, wstrząs anafilaktyczny lub nawet doprowadzić do śmierci,
h) z Sauny nie należy korzystać częściej niż 3 razy w tygodniu,
i) po wyjściu z Sauny należy podczas odpoczynku w pozycji siedzącej uzupełnić płyny pijąc
niegazowaną wodę mineralną lub naturalne, niegazowane soki warzywne.
16. Osoby korzystające ze Strefy Relaksu zobowiązane są do przestrzegania poleceń obsługi gospodarza i bezwzględnego podporządkowania się ich nakazom.
17. Korzystanie z Sauny przez Gości nie jest nadzorowane przez lekarzy ani przez gospodarzy, więc
Goście korzystają z Sauny na własne ryzyko.
18. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, popełniające
wykroczenie lub przestępstwo, mogą zostać przymusowo usunięte
19. Osoby niszczące lub uszkadzające Strefę Relaksu ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody.
20. Zakaz przebywania dzieci w całej Strefie Relaksu bez osoby sprawującej nad nią opiekę. Rodzic (opiekun ponosi całą odpowiedzialność za swoje dzieci)
21. Wszelkie uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania Sauny należy zgłaszać gospodarzą.